Vladislav Havel
& poštové holuby
OZ CHPH SENICA

Chovné páry 2012

ste tu:Skip Navigation LinksRoot > Chovné páry > Chovné páry 2012

Pár číslo 1A:          Cena za mláďa 50 EUR

Holub  00-S 4937, syn 298 (100% Herbots Gebr), Chytil P&L

Otcom holuba je B 97 2457298 Schellens Herbots Gebr., je to vnuk National 1, krvne čistý Karel Schellens, ktorý u Chytilovcov odchoval veľa úspešných pretekárov.

Matkou holuba je B 99 2277053 Herbots Gebr., neter De Turbo.

Holubica 10-SK 0203-224, vnučka a pravnučka 298

Otec 07-SK 0203-45, vnuk 298, Chytil PaL, brat 1 Esa OZ – 07, 100% Herbots Gebr.

Matkou holubice je  01-SK 0302-10190,  dcéra 298,  Schellens,  Herbots Gebr., je to vnuk National 1, krvne čistý Karel  Schellens, ktorý u Chytilovcov odchoval veľa úspešných pretekárov.  

Pár číslo 1B: cena za mláďa 40 EUR

Holub  S 00-02-4937, syn 298,(100% Herbots Gebr), Chytil P&L

Otec  B 97 2457298, Schellens, Herbots Gebr., vnuk National 1, krvne čistý Karel Schellens, ktorý u Chytilovcov odchoval veľa úspešných pretekárov.

Matka B 99 2277053, Herbots Gebr., neter De Turbo.

Holubica  01-SK 02-10300, Chytil P&L

Otec DV 00 08098 424 Raymund Hermes vnuk 1. nat. Barcelona 1999.

Matka B 98-3108929 VAN HEE G+M, dcéra Kennedy Prins


 

Pár číslo 2: cena za mláďa 50 EUR

Holub SK 0203-05-635, Chytil P&L

Otec B 04-6035063, Van Hove – Uytterhoeven, syn Miss Elexa.

Matka  B 04-6035035, Van Hove – Uytterhoeven, dcéra Miss BMW.

Holubica  00-Sk 02-4951, Chytil P+L, ½ sestra 182, 8x1c, 1. Eso Slovenska 01

Otec 97-B-602 9761, Meulemans, nakrevnený Kadet

Matka 97 – B 6020195, Janssen, vnučka ½ brata Chantilly

 

Pár číslo 3: cena za mláďa 40 EUR

Holub 08-B-5119285, Herbots Gebr.

Otec 03-B-5193571, Herbots Gebr

Matka  03-B-5193601, Herbots Gebr

Holubica  09-SK 0203-281, Chytil P+L

Otcom holubice je 04-B-4167813, Desmet – Matthijs syn Laudrup - 4 Nat. Barcelona 99

Matka 06-B-4092148 Hok Derweduwen, dcéra Klarenc -  5 Eso Belgie dlhé trate 2001 

 


Pár číslo 4: cena za mláďa 50 EUR

Holub 00-DV 05459-1381

Otec B 92-2197071, Verbruggen, syn brata Kletskop.

Matka DV  05337-93-2695, Louis v. Loon.

Holubica  08-SK 0207-518 Ing.Krajčík Ján, sestra Pharlepa, 1 Eso Slovenska 2005 a 06

Otec 97-S 02-6454 Oskar otec PHARLAPA 1.Eso Slovenska 2005 a 2006,

Matka 01-S 02-5407, Van Loon otec PHARLAPA 1.Eso Slovenska 2005 a 2006

 

Pár číslo 5: cena za mláďa 40 EUR

Holub 08-Sk 0203-684, Chytil P+L, ½ brat 108-1 Eso 0Z 07

Otec 07-B-2232884, Gebr. Herbots, ½ brat 1 Nat. Chetearoux

Matka 05-SK 0203-564, Chytil P+L, superchovná,,  matka 108 -1 Eso 0Z 07

Holubica  05-CZ  0180-2185 Ing. M. Ivan

Otec   04-CZ0180-37 výborný závodník.

Matka  02-CZ 0180-146, sestra “75“ 2x1 Eso OS

 Pár číslo 6:cena za mláďa 40 EUR

Holub 08-SK 0203-1078, Chytil P&L

Otec  06-B-2259335, G. Herbots, syn Olympic Hope - 4. Eso Belgie 2000.  

Matka 01-SK 02-10176, Chytil P&L, dcéra 298 Schellens

 

Holubica SK 0203-05-638, (100% Herbots Gebr) Chytil P&L

Otec B 99 2416280, Herbots Gebr., syn Lucky Number 2,  2.Eso Belgie  1998.

Matka B- 03 2101893 Herbots Gebr., sestra  As National 1, čo je najlepší Herbotsov pretekár v roku 2003Pár číslo 7:cena za mláďa 50 EUR

Holub SK 02-01-10136,  Chytil P&L

Otec  DV 00 08098 424, Raymund Hermes, vnuk 1. nat. Barcelona 1999.

Matka B 98-3108929, VAN HEE G+M, dcéra Kennedy Prins.

 Holubica SK 02-02-3293 Chytil P&L

Otec S 02-98 – 182, Chytil P a L, 1. Eso Slovenska 2001, 8x1. cena, Meulemans, Jansen

Matka B 00 2408292, Herbots Gebr, dcéra My Fair Lady, 1 Eso prov. Brabant

Pár číslo 8:cena za mláďa 30 EUR

Holub 01-DV 05459-0675, Wagner

Otec  97-DV 05337-2024, Louis v. Loon,  

Matka  95-DV  02574-2620, línia Janssen

 

Holubica 01-SK 02-9967, Ing. Ján Krajčík

Otec  00-DV 05459-1105 Wagner /L.v. Loon/.

Matka 00-DV 05459-0467  Wagner  /L.v. Loon/, sestra matky PFARLEPA, 1.Eso Slovenska 2005, 2006.Pár číslo 9:cena za mláďa 60 EUR          

Holub 11-B-2186847, Herbots Gebr.

Otec B 07-2228116, POWER 6x1c.

Matka B-05-2267233, dcérou 1/2 FILIP a  FANTAST,

 

Holubica 10-Sk 0203-688,  Chytil P+L

Otec 09-B-5163423, Herbots G., syn Super Million – 2 Eso Belgie 08

Matka 08-B-5119512 Herbots G, dcéra Atilla – 1, Eso Belgie 04.Pár číslo 10:cena za mláďa 40 EUR

Holub 08-DV 00476-316, Friedrich Schôn

Otec  00-B-2298321, brat Number 1, syn “ Den 155“,  G. Herbots.  

Matka 07-B-2232555, G. Herbots, dcéra Tarzana,  6x1c.

 

Holubica 06-SK 0203-1309, Chytil P&L

Otec  B 05-2286111 Herbots Gebr., Syn Brad Pitta 1 Eso Belgie kat. D,

Matka B 01-3041398 Van Hove – Uytterhoeven – dcéra Miss Universe- 1Eso Un. Antwerp 1996.


Pár číslo 11: cena za mláďa 40 EUR   

Holub 06-SK 0207-399, vnuk 298, Ing. Ján Krajčík

Otec  02-S 02-10145, Ing. Ján Krajčík, PHARLAP, 1.Eso Slovenska 2005 a 2006.  

Matka  05-SK 0203-570, Chytil P&L, dcéra 298 Schellens + dcéra Brad Pitta 1 Eso Belgie kat. D.

 

Holubica 07-CZ 0265-681, vnučka 298, Eda Hrabal

Otec B 00-B-2298603, Herbots Gebr, syn „Super Mario“, 1 Eso Holanska 98.

Matka 03-SK 0302-882, Chytil P&L,  dcéra holuba B 97 2457298, je to vnuk National 1, krvne čistý Karel  Schellens, ktorý u Chytilovcov odchoval veľa úspešných pretekárov.


Pár číslo 12:cena za mláďa 40 EUR   

Holub 10-DV 0476-997, Friedrich Schon, vnuk Kanon

Otec 04-DV 01030-596, Ganz Helmut, syn Kletskoppar

Matka 03-B- 2101950, Orig. Herbots, dcéra Kanon 10x 1c.

 Holubica 10-SK 0203-260

Otec 98-S 02-0036. Chytil P&L Meulemans, nakrevnený Kadet, ½ sestra 182, 8x1c, 1. Eso Slovenska 01,

Matka  00-Sk 02-4951, Chytil P+L, Meulemans, nakrevnený Kadet, ½ sestra 182, 8x1c, 1. Eso Slovenska 01.Pár číslo 13A: cena za mláďa 70 EUR   

Holub 11-B-2122633, Deno-Herbots, Verbrugen

Otec 10-B-2214022 je synom Ballona a dcéry Giny,

Matka 10-B-2214020je dcérou Speedy a dcéry Giny.

 

Holubica 11-B- 2204314,Herbots Gebr.

Otec 02-B-2325660, 1/2 brat NUMBER 1

Matka 07-B-2232551,sestra Belgium Best, 4x1c., 3x2c.Pár číslo 13B: cena za mláďa 70 EUR   

Holub 11-B-2122633, Deno-Herbots, Verbrugen

Otec 10-B-2214022 je synom Ballona a dcéry Giny,

Matka 10-B-2214020je dcérou Speedy a dcéry Giny.

 

Holubica 09-Sk.0203-321 Chytil P+L

Otec 06-B-2259335, Gebr.  Herbots, ½  brat Doble  Victory – 1 Nat. St. Ghislain 15744 ks, otec Bergium,

Matka 08 B – 205 9190, Deno-Herbots, 100% Gaby  Vandenabeele.Pár číslo 14: cena za mláďa 40 EUR   

Holub 06-SK  0203-1075, Chytil P&L

Otec B 98-6317659 Andre Roodhooft, lín.Jansen – Bange,

Matka CZ 025-02-900 vnučka Kinga -2. Esa Belgie stredné trate 1992

 

Holubica  00-SK 02-4836. Chytil P&L

Otec  S 10-98-9274  Holec Ľudovít vnuk 2.Esa Holanska na stredné trate,

Matka  S 10-97-9239 Holec P+L, vnučka Scarlett.Pár číslo 15: cena za mláďa 40 EUR   

 

Holub 08-DV 08583-249, Heinrich Gilch

Otec 05-DV 01030-0158, G. Verbruggen, vnuk Kletskopa, 4x 1c.

Matka  98-DV 02574-2445, Flor. Engels

 

Holubica  07-SK 0203-297 (100% Herbots Gebr), Chytil P&L

Otec B 06-2259335, syn Olympic Hope, 4 Eso Belgie na stredné trate, Herbots Gebr.

Matka B 06-2259321, Herbots Gebr, dcéra Namber 1, 1 Eso Belgie, stredné trate.Pár číslo 16: cena za mláďa 40 EUR    

 

Holub 04-SK 0999-1955, Chytil P&L

Otec SK 02-00-4777 Vnuk Adama,

Matka SK 02-00-4651 sestra Ramba, lín. Tržený Kléra-Potúček

 

Holubica 01-DV 04422-579 Franc Poeml

Otec 99-DV 04422-1, 100% Schellens

Matka 98-DV 04422-199, 100% SchellensPár číslo 17: cena za mláďa 60 EUR   

 

Holub 10-SK 0203-769, Chytil P a L

Otec 07-B-2233164, Herots G., syn Crack Nationala

Matka 09-B-2203813, Herbots Gebr.dcéra Kenza, 1. Eso Belgie, stredné trate

 

Holubica SK 02-01-10190,dcéra 298, (100% Herbots Gebr) Chytil P&L

Otec B 97 2457298, Schellens Herbots Gebr., vnuk National 1, krvne čistý Karel Schellens, ktorý u Chytilovcov odchoval veľa úspešných pretekárov.

Matka B 00 2408292, Herbots Gebr, dcéra My Fair Lady, 1 Eso prov. Brabant.Pár číslo 18: cena za mláďa 50 EUR    

Holub 10-SK 0203-930, Chytil PaL

Otec 04-B-2302647, Herbots Gebr. Syn Secret Star 6x1c,

Matka 01-SK 02-10341, Chytil PaL, dcéra 298.

 

Holubica  07-SK 0207-440 Ing.Krajčík Ján, vnuk 298

Otec 02-S 02-10145 PHARLAP 1.Eso Slovenska 2005 a 2006, Ing. Ján Krajčík,

Matka  05-SK 0203-570, dcéra 298 Schellens, Chytil P&L,